Den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud kommer att presentera resultaten både som en poster och som en muntlig presentation vid World Congress for Hair Research, som äger rum i Miami i Florida, USA, den 18-21 november 2015.

World Congress for Hair Research är den största internationella kongressen för aktörer inom hår där forskare, biologer, dermatologer, kosmetologiska kirurger och hårtransplantationskirurger möts för att utbyta erfarenheter och diskutera nya riktningar för kunskapsutveckling inom hårväxt, hår- och hårbottensjukdom samt klinisk vård. Den tyska akademiska forskargrupp som genererat viktiga data åt Follicum kommer att presentera resultaten på kongressen i Miami. Presentationen är benämnd A Novel Treatment Principle in Anti-hirsutism Management: An Osteopontin-derived Peptide Potently Inhibits Human Hair Growth in Vitro and in Vivo, och har blivit granskad och godkänd av en kommitté av läkare och forskare inom området. Endast ett fåtal av alla abstracts som skickas in av forskare väljs ut till att bidra med posterpresentationer och än färre selekteras för att hålla muntliga presentationer.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi är mycket glada att forskningen blivit positivt mottagen och att forskargruppen vi samarbetar med ska presentera sina forskningsresultat i Miami på en av världens mest välbesökta kongresser inom vårt verksamhetsområde. Det är ett viktigt erkännande att forskningsfynden inte enbart presenteras som poster utan även i muntlig presentation – detta visar på vikten av forskningsresultaten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com