Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att forskargruppen ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet erhållit 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Målsättningen med de prekliniska experimenten är att studera effekterna och verkningsmekanismerna av Follicums patenterade peptider.

Novo Nordisk Foundation tilldelar främst bidrag till forskning inom t ex biomedicin, bioteknik och allmänmedicin hos offentliga forskningsinstitut. 400 000 DKK har nu tilldelats ansökan med namnet ”Identification of osteopontin-related peptides stimulating insulin secretion”.

Follicum meddelade under våren 2017 att bolaget breddat sitt forskningsområde och lämnat in en patentansökan avseende peptider som visat positiv effekt på frisättning av insulin. Effekterna av substanserna upptäcktes vid prekliniska studier i samarbete med Professor Jan Nilsson.

Sedan tidigare ingår också Follicum i det stora Diabetesprojektet, finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, som genomförs i samarbete med Lunds universitet och som rör individanpassad medicin i diabetes. Utöver Follicum ingår Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö i projektet.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Att Follicums diabetesprojekt nu, utöver tidigare erhållet bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning, även erhållit bidrag från Novo Nordisk Foundation är ännu ett kvitto på att vårt diabetesprojekt är mycket intressant. Vi är mycket glada över att forskargruppen vid CRC har erhållit anslaget eftersom detta inngebär att arbetet med vårt diabetesprojekt kan accelereras. Follicums huvudfokus fortätter att vara att utvecka effektiva läkemedel för reglering av hårväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Mikael Theander, Communications & PR
Telefon: 0764-263542
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014.

Om Novo Nordisk Foundation
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. At yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. Fonden udnytter sin uafhængighed, fleksibilitet og sit langsigtede perspektiv til at fremme forskning i verdensklasse. På den måde bidrager fonden til at udvikle løsninger på morgendagens presserende udfordringer — til gavn for den enkelte og for samfundet.

Om CRC
Forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) är Medicinska fakultetens mötesplats för medicinsk undervisning, forskning och sjukvård på sjukhusområdet i Malmö. CRC, en del av Lunds universitet, ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens hundra bästa. Vid CRC verkar ca 50 forskargrupper, 520 forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal samt 560 grundutbildningsstudenter i en toppmodern forskningsmiljö.

Öppna Pressmeddelande