Follicum AB meddelar idag att Jonas Edelswärd har utsetts till ny finansdirektör. Han efterträder Fredrik Werner, som har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag efter 2 år i bolaget. Jonas Edelswärd tillträder sin position den 10 maj.

Jonas Edelswärd är civilekonom och har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner i högteknologiska startup-bolag. Han har även arbetat med mer mogna företag i sin tidigare roll som vd för investmentbolaget AB Axel Granlund i Malmö. Jonas Edelswärd är styrelseordförande i Zaplox AB, styrelseledamot i Galenica AB, Pragati AB och Humanus Utbildning Syd AB samt styrelsesuppleant i Galerie Leger AB. Under perioden juli 2018 till juni 2019 var han styrelseledamot i Follicum.

”Jag är glad över att kunna välkomna Jonas Edelswärd som ny finansdirektör. Han känner Follicum väl sedan sin tid i bolagets styrelse och har omfattande erfarenhet av att stödja innovativa bolag i deras utveckling. Jag vill också passa på att tacka Fredrik Werner för hans betydande insatser och önska honom all lycka i framtiden”, säger Kim Arvid Nielsen, vd i Follicum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Arvid Nielsen, vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande