Follicum har rekryterat Susanne Scheele till posten som Projektledare för bolagets diabetesprojekt. Susanne tillträder tjänsten i januari 2018.

Susanne Scheele har omfattande erfarenhet från både läkemedelsindustrin och forskningsinstitutioner som Lunds och Uppsala universitet och har tidigare bland annat varit Senior Scientist på Novo Nordisk A/S i Danmark där hon arbetat med utvecklingen av orala GLP-1 analoger inom diabetesområdet. Susanne har en PhD i Medical Sciences från Lunds universitet. Inom Follicum kommer Susanne att vara ansvarig för preklinisk utveckling av FOL-014 inom diabetesområdet.

VD Jan Alenfall kommenterar
Susanne har värdefulla erfarenheter från utveckling av peptidbaserade diabetesläkemedel viktiga för Follicums diabetesprojekt. Genom rekryteringen av Susanne får bolaget den kompetens som krävs för att nu målmedvetet arbeta med prekliniken i syfte att utveckla en läkemedelskandidat mot diabetes. Vi önskar Susanne varmt välkommen till Follicum!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Nyhet