Follicum AB (“Follicum” eller “Company”), ett bioteknikföretag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att man har undertecknat ett samarbetsavtal med Centre for Skin Sciences (CSS) vid University of Bradford, Storbritannien. Syftet är att kombinera in vitro-experiment med datasökning och analys av bioinformatikdata för att, med hjälp av en in silico metodologi (big data-analys), undersöka verkningsmekanismen med avseende på Follicums olika peptidklasser. Såväl hud/hår-biologi som diabetes kommer att vara föremål för analys i projektet.

Follicum har, som tidigare rapporterats, gjort stora framsteg när det gäller att identifiera receptorerna för sina peptider. CSS, som har en unik tillgång till mänskligt hudmaterial, kommer att hjälpa Follicum att undersöka den biologiska aktiviteten hos Follicums peptider, ett samarbete som innefattar en rad avancerade, experimentella tester. Det förväntade resultatet av forskningen som bygger på CSS omfattande erfarenhet är en bättre förståelse av verkningsmekanismen hos Follicums peptider. En förbättrad karaktärisering av verkningsmekanismen när det gäller Follicums båda projekt är viktigt för de pågående partnerdiskussionerna.

VD Jan Alenfall kommentarer
“Vi är mycket glada över att ha undertecknat detta avtal. Den stora erfarenheten som CSS bidrar med i projektet är av stor betydelse för att öka förståelsen för våra peptiders verkningsmekanism när det gäller både hår- och diabetesprojektet. Det är viktigt att intensifiera denna forskning när vi nu närmar oss starten av mer avancerade kliniska prövningar i hårprojektet. Förståelsen kommer också att bidra till att vidareutveckla diabetesprojektet. Studierna kommer att initieras i början av 2019 och färdigställas senare samma år.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Om Centre for Skin Sciences (CSS), University of Bradford, Yorkshire, Storbritannien
The Centre for Skin Sciences (CSS) är ett av Storbritanniens största akademiska centra för grund- och translationell hud- och hårfollikelforskning. Genom centrets internationellt kända forskares arbete, har grundforskning och tillämpad forskning integrerats i över 30 år, något som bidragit till en bättre förståelse för vad som krävs för bibehålla ett gott hälsotillstånd hos hud och hår. Forskningen omfattar studier av cell- och molekylära processer inom hud- och hårbiologi vid både hälsa och sjukdomstillstånd inklusive världsledande forskning som fokuserar på epigenetiska processers roll inom området. CSS samarbetar med industripartners för att omvandla denna grundläggande förståelse till spännande möjligheter att utveckla ny teknologi och produkter. CSS arbetar med mänskliga vävnader och celler för att optimera möjligheterna till att överföra resultaten till konsumenter och patienter. www.bradford.ac.uk/CSS

Öppna Pressmeddelande