Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) rapporterar idag att data från studier på humana Langerhanska öar har visat positiva effekter på frisättningen av insulin. Resultaten är i linje med tidigare rapporterade resultat på betaceller isolerade från djur. Studierna har genomförts genom två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med InSphero, Schweiz och visade samma result.

Företagets utveckling av en peptidbaserad behandling av diabetes och dess komplikationer fortskrider enligt plan. Follicum har studerat förmågan hos peptider att inducera insulinsekretion i Langerhanska öar från mänskliga donatorer. Studierna visar att peptiderna i dessa ex vivo-studier har förmågan att frisätta insulin i linje med en GLP-1-analog. Effekten av peptiderna på betaceller som tidigare rapporterats kan således reproduceras i mänskligt material.

Dessa studier är två av flera som för närvarande pågår för att ge ytterligare stöd för det terapeutiska värdet av FOL-peptider vid olika diabetiska komplikationer.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi är mycket glada över att kunna rapportera dessa resultat från två olika lab. Det är viktigt att rapportera effekter i mänskligt material i ett tidigt skede. Resultaten från dessa studier visar att Follicums peptider är lika potenta som en GLP-1-analog i humant material.

Om Diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019.

Om InSphero
InSphero är pionjärer inom 3D-cellbaserade analyslösningar och scaffold-free 3D organ-on-a-chip teknik för industriell tillämpning. I partnerskap med läkemedels- och bioteknologiforskare bidrar InSphero till framgångsrikt beslutsfattande genom att återskapa den mänskliga fysiologin in vitro. Deras robusta och exakt konstruerade uppsättning av 3D InSight™ humana vävnadsplattformar används av stora läkemedelsföretag världen över för att öka effektiviteten när det gäller upptäckt och säkerhetstester av läkemedel. Företaget är specialiserat på levertoxikologi, metabola sjukdomar (t.ex. Typ 1 & Typ 2-diabetes samt NAFLD- och NASH- leversjukdom) och onkologi (med fokus på immuno-onkologi och PDX-modeller). Den skalbara Akura ™ -teknologin som ligger bakom företagets 3D InSight ™ Discovery- och Safety plattform omfattar 96- och 384-brunnars plattformat och Akura™ Flow organ-on-a-chip system. Därmed kan effektiv innovation åstadkommas inom alla faser av läkemedelsutveckling. www.insphero.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande