Den 9 juni kl 15.30-16.00 presenterar VD Jan Alenfall från Follicum den senaste utvecklingen inom hårväxt- och diabetesprojekten på Aktiespararnas Småbolagsdagarna, som i år sänds digitalt.

Program och anmälan hittar du på eventets hemsida. Småbolagsdagen sänds live och on demand via www.aktiespararna.se/tv/live.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kliniska prövningar visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande