Follicum meddelar idag att bolaget tecknat samarbetsavtal med proDERM för genomförande av den nya kliniska studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på alopecipatienter (patienter med håravfall). Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien strax efter årsskiftet.

Förberedelserna för den kliniska studien pågår och i och med avtalet med det tyska företaget proDERM har genomförandet av studien säkrats. proDERM är specialiserat på att genomföra kliniska studier med inriktning på hårstudier och har de förutsättningar som krävs för att genomföra kliniska prövningar med de högt ställda kvalitetskrav som finns. Övriga förberedelser för studien löper också planenligt vilket innebär att Follicum, såvida inget oförutsett sker, kommer att kunna påbörja den kommande kliniska studien strax efter årsskiftet.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Förberedelserna inför den kliniska studien är i full gång och vi är mycket nöjda över att ha tecknat avtal med proDERM, vilket är en viktig milstolpe inför genomförandet av den nya studien på alopeci-patienter. proDERM är en mycket kvalificerad partner och de har en omfattande erfarenhet av hårstudier. Den kommande kliniska studien ska, enligt tidigare plan, genomföras på två kliniker, dels Charité Universitetssjukhus som Follicum samarbetat med i tidigare kliniska studier och dels proDERM. Båda klinikerna har bred kompetens och stor erfarenhet av hårstudier. Vi har för avsikt att lämna in ansökan om start av fas IIa-studien med den nya formuleringen till det tyska läkemedelsverket (BfArM) under november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad, kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på kliniken med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För närvarande pågår planering av en fas II-studie (Proof-of-Concept) för att undersöka den hårstimulerande effekten efter behandling med olika styrkor av den nya topikala formuleringen.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Om proDERM
proDERM är en ledande internationell kontraktsforskningsorganisation i Hamburg, Tyskland, specialiserad på kliniska studier inom hud, slemhinna, hår, ögon och mun. proDERM genomför studier på läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika, kosttillskott och konsumtionsvaror och uppfyller alla regulatoriska och lagliga krav. proDERM är en erfaren fullservicepartner som utför kliniska projekt i alla faser.

Öppna Pressmeddelande