Amos Barshad skriver om det trauma det kan innebära att bli tunnhårig och utvecklingen av olika behandlingar inom området. Follicum är bland de företag som nämns i artikeln.

“In Sweden, a company called Follicum is now doing Phase IIA clinical studies and planning to communicate results by the end of the year. The end product will be a cream or a lotion, one that could be applied as few as three times a week. In the first trial, Follicum claims, more than seventy-five per cent of patients experienced hair growth. This is the real dream, the one so artfully captured in the Hims ads: pop a pill, slap on some cream, and get Hair God locks.”

Läs artikeln

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på̊ forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk provning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på̊ Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Nyhet