Follicum AB (“Follicum” eller ”Företaget ”), ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktionen och verkningsmekanism hos Follicums olika peptider. Postdoc-tjänsten finansieras till 100% av LUDC-IRC-konsortiet.

Som tidigare rapporterats deltar Follicum i ett stort diabeteskonsortium, LUDC-IRC, som leds från Lunds universitet. LUDC-IRC har fått 100 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Konsortiets internationella råd har valt att finansiera 5 av 11 möjliga postdoc-projekt som ska avancera forskningen ytterligare. Syftet med ett av de utvalda projekten är att bedriva forskning med fokus på Follicums peptider och hur dessa interagerar med kroppens celler för att uppnå de effekter inom diabetes som tidigare påvisats. Forskningen kommer att öka kunskapen kring hur Follicums peptider fungerar inom diabetes. Dr. Gialeli som närmast kommer från en post-doc-position på Lunds universitet har stor erfarenhet av forskning kring cellulära interaktioner och signaleringsmekanismer. Hon har publicerat mer än 27 artiklar, bokkapitel eller reviewartiklar.

VD Jan Alenfall kommenterar
“Vi är mycket glada över att välkomna Chrysostomi Gialeli till LUDC-IRC-konsortiet. Att få tillgång till hennes stora expertis inom studier av biologiska verkningsmekanismer kommer att vara särskilt värdefullt och vi förväntar oss att hennes forskning kommer att bidra till att utveckla och påskynda diabetesprojektet ytterligare. Arbetet förväntas slutföras under 2021.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Om Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC)
Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, är ett konsortium av forskargrupper vid Lunds Universitet som fokuserar på forskning om patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus. https://www.ludc.lu.se

Öppna Pressmeddelande