Follicum AB meddelar idag att Europapatentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt patentet EP 3 618 845 B1 vilket avser bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännande från EPO som meddelades den 20 mars 2020.

I och med EPO:s godkännande av patent nr. EP 3 618 845 B1 finns skydd för bolagets peptider, och deras användning för att behandla diabetes i Europa, till och med år 2038.

Motsvarande patent har tidigare godkänts i USA. Därutöver har Follicum motsvarande patentansökan under granskning av myndigheter i bl.a. Kina, Japan, Indien, Kanada, Sydkorea, Singapore, Israel och Australien.

Det är ett styrkebesked att världens två största patentverk, USPTO och EPO, nu har godkänt Follicums patent inom terapiområdet diabetes. Detta ger ett stabilt och robust skydd för våra produktkandidater och deras användning”, säger Follicums vd, Jan Alenfall.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – Vd, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande