Follicum meddelade den 10 mars  2016 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US  Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten.

Den administrativa processen hos USPTO rörande Follicums patent med patentnummer US 9,381,149 är nu avslutad och patentet är därmed godkänt. Patentet omfattar läkemedelskandidaten FOL-005 samt relaterade substanser. Patentet innebär ett skydd i USA till och med år 2032. USPTO kommer att publicera det godkända patentet den 5 juli 2016.

VD Jan Alenfall kommenterar:

– Som nämnts tidigare är USA en av de absolut största marknaderna för Follicum, varför detta formella patentgodkännande är av stor betydelse för oss. Vi arbetar fortlöpande med att strategiskt utöka vår patentportfölj inom våra nyckelmarknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande