Follicum AB kan idag meddela att det ryska patentverket (”ROSPATENT”) utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt.

Tack vare godkännande från ROSPATENT med patentnummer 2604797, har Follicum skydd i Ryssland till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Ryssland är en viktig marknad för Follicum i framtiden så detta är ett mycket glädjande besked. Särskilt med tanke på det stora intresset i Asien för bolagets produkter är det starkt med ett patent i Ryssland. Med det formella godkännandet nu från Ryssland är detta patent godkänt i USA, Europa, Australien, och Hong Kong. Vi har därmed ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017.

Öppna Pressmeddelande