Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det kinesiska patentverket (”SIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt.

I och med godkännandet i Kina, med patentnummer ZL 201280049850.X, har Follicum skydd i Kina till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Kina är en viktig och växande marknad för Follicum i framtiden, vilket gör patentgodkännandet till ett mycket glädjande besked. Speciellt med tanke på det stora intresset för bolagets hårreglerande produkter i Asien är det starkt med ett patent även i Kina. Utöver det formella godkännandet från Kina är detta patent godkänt i USA, Europa, Australien, Ryssland, Hong Kong och Japan. Vi har därmed ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl och ytterligare peptider på betydelsefulla marknader runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande