Follicum AB (”Follicum”) genomförde nyligen en företrädesemission som tillförde bolaget 23,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden som tillförts bolaget är delvis avsedd att finansiera en klinisk fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat FOL-005. Follicum meddelar härmed att bolaget har valt att arbeta med Clinical Research Center for Hair and Skin (”CRC”) i Berlin och Bioskin i Hamburg för genomförande av den kommande studien. Follicum avser att lämna in ansökan om start av klinisk studie till det tyska läkemedelsverket, BfArM, inom kort, med ambitionen att inleda studien under det första kvartalet 2018.

Bolaget har valt två mycket välrenommerade och kompetenta kliniker för genomförandet av den kliniska fas IIa-studien – CRC i Berlin som även genomförde Follicums kliniska fas I/IIa-studie samt Bioskin i Hamburg. I den planerade studien, som omfattar cirka 60 personer, kommer den hårväxtstimulerande effekten av behandling med FOL-005 på skalpen att studeras. Insändande av ansökan till myndighet samt etikkommittéer kommer att göras inom kort med avsikt att erhålla ett godkännande kring årsskiftet. Förberedelserna fortsätter nu för att studien skall kunna startas under det första kvartalet 2018 och med målet att den kommer att avslutas under det fjärde kvartalet 2018.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi kan med glädje meddela att arbetet med fas IIa-studien flyter på enligt plan och att vi nu inleder samarbete med CRC och Bioskin. Valet av kliniker för studien grundar sig i att både Bioskin och CRC är internationellt mycket erkända och kvalificerade kliniker inom hår- och hud-området. Dessutom har CRC från vårt tidigare samarbete mycket god kunskap om Follicums verksamhetsområde. I rollen som Principal Investigator har vi även till denna studie knutit till oss Professor Dr. Ulrike Blume-Peytavi som är en internationellt mycket respekterad opinionsledare inom hårforskningsområdet och även är medlem av Follicums vetenskapliga råd.

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC), Berlin, Tyskland
Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom forskningsområdet hud och hår. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har ett gediget kvalifikationsområde med specialisering på kliniska fas I- och II-studier.

Om Bioskin
Bioskin är ett fullservice-CRO specialiserat på dermatologi som tillhandahåller tjänster för klinisk utveckling av dermatologiskt inriktade produkter speciellt för tidiga kliniska studier och så kallade Proof of Concept-studier. Bioskin har 25 års erfarenhet att utföra kliniska studier inom detta område. Bioskin har tidigare genomfört flera kliniska studier inom olika hårindikationer och har imponerande kvalifikationer. Huvudkontoret ligger i Hamburg och är privatägt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande