Follicum AB (“Follicum” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget kommer att närvara vid en konferens i Basel (www.basle-manchester-forum.science) och kommer härutöver även att sponsra konferensen med ett mindre belopp. Mot bakgrund av att den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud och humana hårsäckar kommer att delta vid konferensen bedöms denna konferens vara av stort värde för Follicum där vi kommer att diskutera våra resultat. Konferensen äger rum i Basel, Schweiz, den 12-13 oktober 2017.

Konferensarrangörerna genom konferensen har skapat ett unikt internationellt forum för grundläggande och tillämpad forskning för hår och hårsäckar, hudreparation och regenerativ forskning. Konferensen är utformad för att samla en noga utvald grupp av aktiva forskare inom plastikkirurgi, dermatologi och grundläggande utvecklingsbiologi och är endast öppen för inbjudna forskare, i syfte att skapa ett forum för nätverkande och för möjligheten att skapa kontakter mellan industrin och akademin. Dessutom är konferensen avsedd att sträva efter att skapa nya gränsöverskridande samarbeten över de olika disciplinerna. För Follicum är detta en unik möjlighet att skapa kontakter och generera intresse för bolagets projekt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi är mycket glada att Follicum och dess forskning uppmärksammas på detta sätt och är mycket positiva till denna unika konferens. Detta ger oss nya möjligheter till att exponera bolaget och våra projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

Öppna Nyhet