Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 15/184,290 vilken är bolagets andra, uppföljande ansökan som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005.

I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i USA som täcker FOL-005 specifikt. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad Continuing Patent Application, som utvidgar skyddet runt FOL-005. Follicum har nu erhållit ett Notice of Allowance för denna uppföljande ansökan. Notice of Allowance innebär i korthet att det aktuella patentverket, USPTO, har för avsikt att godkänna bolagets patentansökan efter att några administrativa åtgärder från båda parters sida har genomförts. När patentet slutligen godkänns kommer det vara giltigt till 2032.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Detta preliminära patentgodkännande är mycket glädjande och ett viktigt steg i vår globala patentstrategi. Det ger ytterligare kommersialiseringsmöjligheter i USA som är en av de största marknaderna för Follicum och att få utvidgat produktskydd för vår läkemedelskandidat är därför oerhört betydelsefullt.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I en avslutad fas I/IIa-studie visade sig FOL-005 vara en effektiv och säker behandling. Redan efter tre månaders behandling svarade tre av fyra patienter med ökad hårväxt. För närvarande pågår en fas IIa-studie för att undersöka säkerheten och effekten efter behandling med olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 eller placebo under tre månader. I denna studie doseras patienterna med injektioner i hårbotten tre gånger i veckan. Studien var fullrekryterad i början av juni 2018 och beräknas vara avslutad och top line data presenterade i slutet av 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum är noterat på Spotlight Stock Market och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande