Follicum AB (”Follicum”) meddelade den 28 augusti 2018 att samtliga patienter i fas IIa-studien med FOL-005 för hårväxt slutfört sin behandling. Follicum meddelar idag att bolaget, i enlighet med bolagets kommunicerade tidsplan, räknar med att presentera top-line resultat från fas IIa-studien i slutet av oktober 2018.

Follicums fas IIa-studie har genomförts på CRC i Berlin och på bioskin, Hamburg, Tyskland. Fas IIa-studien syftar till att undersöka säkerhet och teraputisk effekt från fyra olika doser av FOL-005 samt placebo, vilka under studiens genomförande, administrerades som injektioner i skalpen på patienterna. Kvalitetsgranskning av resultatet för varje enskild patient pågår och när denna process är genomförd och sista steget, avblindning och genomförande av analyser är klara, planerar bolaget att presentera top-line data, det vill säga en sammanfattning av de viktigaste resultaten från fas IIa-studien i slutet av oktober 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC), Berlin, Tyskland
Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom området hud- och hårforskning. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har gedigna kvalifikationer med specialisering på̊ kliniska fas I- och II-studier.

Om bioskin
bioskin är ett fullservice-CRO specialiserat på̊ dermatologi som tillhandahåller tjänster för klinisk utveckling av dermatologiskt inriktade produkter speciellt när det gäller tidiga kliniska studier och så kallade Proof of Concept-studier men även för studier i sena faser. bioskin har 25 års erfarenhet att utföra kliniska studier inom detta område. De har tidigare genomfört åtskilliga kliniska studier inom olika hårindikationer och har imponerande kvalifikationer. bioskin är privatägt och huvudkontoret ligger i Hamburg.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna som pdf