Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 september 2019, kl. 10:00 på Bolagets
kontor, Scheelevägen 22, i Lund.

Dokument inför stämman