Dokumenten inför Follicums extra bolagsstämma, som äger rum den 4 juni 2018, finns tillgängliga under Investerare/Bolagsstämmor.