Dokumenten inför den extra bolagsstämman den 27 september 2017 kl 14.00 finns nu tillgängliga på Follicums hemsida.

Se dokumenten