BioStock-artikel: Håravfall får psykosociala konsekvenser

BioStock publicerade den 27 april 2020 en artikel om håravfall och Follicum, som återges nedan i sin helhet. Håravfall är ett godartat sjukdomstillstånd med begränsade fysiska effekter, men däremot är de psykosociala konsekvenserna betydligt mer långtgående. Håret är en viktig del av vår självbild och vårt självuttryck, något som kan raseras om vi drabbas av håravfall. […]

Videointervju med Follicum publicerad

Corfind har intervjuat Follicums VD Jan Alenfall om vad som händer i bolaget just nu. I intervjun pratar Jan Alenfall om: Vad det preliminära europeiska patentgodkännandet inom diabetes betyder för bolaget Hur bolaget påverkas av Corona-krisen Statusuppdatering från Fas II-studien inom hårväxt-projektet Videointervjun kan ses här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – Vd, […]

BioStock-artikel: Follicum om patentbesked för diabeteskandidat

BioStock publicerade den 25 mars 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Follicums diabetesprojekt tog ett steg framåt i fredags i och med ett preliminärt patentgodkännande från det europeiska patentverket avseende bolagets diabetespeptider. BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för att få veta mer om projektet, patentgodkännandet och hur man ämnar positionera Follicums […]

BioStock-artikel: Kvinnlig alopeci – nya lösningar skymtar vid horisonten

BioStock publicerade den 9 mars 2020 en artikel om kvinnlig alopeci, som återges nedan i sin helhet. Hårförlust är ett vanligt huvudbry och även om det inte nödvändigtvis innebär några allvarliga hälsokomplikationer kan stigmatiseringen och traumat vara påtaglig. Detta gäller särskilt kvinnor, en grupp som ofta försummas i diskussionerna kring alopecia. Idag, dagen efter Internationella […]

BioStock-artikel: Follicums vd kommenterar studiegodkännande och Vinnova-anslag

BioStock publicerade den 4 februari 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Den topikala beredningen med FOL-005, Follicums kandidat för hårtillväxt, har godkänts för en fas IIa-studie av tyska myndigheter. Patientrekryteringen ska påbörjas inom kort och initiala resultat väntas redan innan årsskiftet. Därefter är bolagets mål att utlicensiera eller sälja kandidaten […]

BioStock-artikel: Follicum i framkant av peptidbehandlingar

BioStock publicerade den 20 januari 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Läkemedel delas ofta in i två grupper: småmolekylära läkemedel och biologiska läkemedel som bygger på stora molekyler. Men det finns en tredje kategori, peptider, som ligger mittemellan dessa två grupper och som därmed har positiva egenskaper från båda de andra […]

Follicums VD summerar 2019 och ser framåt i videointervju

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) publicerar idag en videointervju med VD Jan Alenfall. I filmen summerar VD Jan Alenfall de viktigaste milstolparna för Follicum under 2019. Samarbetet med Bioglan, den planerade kliniska studien för FOL-005 med den topikala beredningen samt vad de senaste resultaten i diabetesprojektet betyder för bolaget beskrivs kortfattat och överskådligt. Jan blickar […]

BioStock-artikel: En tillbakablick på 2019: Follicum redo för fas II med FOL-005

BioStock publicerade den 18 december 2019 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Båda Follicums projekt, FOL-005 och diabetespeptiderna, har nått viktiga milstolpar under det gångna året. Den topikala formulering av hårförlustkandidaten har framgångsrikt avslutat studier kring dess toxikologi- och säkerhetsprofil, och Follicum är redo att inleda den kliniska fas II-studien efter […]

BioStock-artikel: Dubbla tummar upp för Follicum

BioStock publicerade den 17 december 2019 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Igår erhöll Follicum ett formellt patentgodkännande från US Patent and Trademark Office som skyddar hårprojektet FOL-005 till och med 2032. Lund-bolaget driver även ett diabetesprojekt där tidigare prekliniskt studier har påvisat en förmåga att öka insulinfrisättningen på β-celler isolerade […]