BioStock-artikel: Hoppfull kursrusning i Follicum efter misstänkt analysfel i håravfallsprojekt

BioStock publicerade den 3 juni 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Mångas förhoppningar kring Follicums håravfallsprojekt släcktes i maj när bolaget presenterade top line-resultat där läkemedelskandidaten FOL-005 inte visade någon signifikant effekt jämfört med placebo. Nytt hopp kring projektet tändes under onsdagen då bolaget uppdagade att möjliga felaktigheter begåtts vid […]

BioStock-artikel: Follicums nye vd om nästa steg i bolagets utvecklingsresa

BioStock publicerade den 20 maj 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Kim Arvid Nielsen tillträdde nyligen som vd för forskningsbolaget Follicum, i en period där bolaget står vid ett viktigt vägskäl inför det fortsatta utvecklingsarbetet. BioStock har pratat med den nytillträdde vdn för att få hans syn på bolaget och […]

BioStock-artikel: Nya data stärker Follicums diabetesprojekt

BioStock publicerade den 30 mars 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Follicum, som utvecklar vävnadsreparerande peptider, har tagit ytterligare steg i sitt prekliniska arbete med att ta fram en läkemedelskandidat för behandling av diabetes. Genom ett omfattande och avancerat experimentellt arbete konstaterar bolaget att peptiderna binder till en specifik receptor […]

BioStock-artikel: Samtliga patienter har slutfört behandlingen i Follicums fas IIa-studie

BioStock publicerade den 1 februari 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. För Follicum kommer en av årets stora händelser vara topline-resultaten från den pågående fas II-studien med bolagets kandidat FOL-005 för behandling av håravfall. Bolaget meddelade på torsdagen att samtliga patienter i studien nu genomgått behandlingen och att resultaten väntas […]

BioStock-artikel: Follicum ett steg närmare fas III under 2021

BioStock publicerade den 17 december 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Follicum har haft ett produktivt år som rundas av med avslutad patientrekryteringen för fas II-hårväxtstudien i vilken man skall bestämma optimal dos och behandlingstid för kandidaten FOL-005. BioStock har pratat med Follicums vd Jan Alenfall för att få hans […]

Follicums presentation från Stora Aktiedagen 2 december nu publicerad

Follicums VD Jan Alenfall presenterade bolaget på Stora Aktiedagen den 2 december 2020. Presentationen, som sändes digitalt, kan ses här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 0709 31 51 15 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad […]

Aktiespararnas analys av Follicum publicerad

Aktiespararna har den 25 november 2020 publicerat en analys av Follicum AB på sin hemsida, och den finns även tillgänglig på Follicums hemsida. Länk till Analysguiden på Aktiespararna.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 0709 31 51 15 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel […]

Follicums presentation från BioStock Life Science Summit 18 november nu publicerad

Follicums VD Jan Alenfall presenterade bolaget på BioStock Life Science Summit den 18 november 2020. Presentationen, som sändes digitalt, kan ses här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 0709 31 51 15 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell […]

Follicum presenterar på Stora Aktiedagen den 2 december 2020

Den 2 december kl 11.30-12.00 presenterar VD Jan Alenfall från Follicum den senaste utvecklingen inom hårväxt- och diabetesprojekten på Aktiespararnas Stora Aktiedagen, som i år sänds digitalt. Program och anmälan finns på eventets hemsida. Stora Aktiedagen sänds live och on demand via Aktiespararnas Youtube-kanal samt Aktiespararnas hemsida. Anmälan till att följa livesändningen kan göras på […]

BioStock-artikel: Follicums vd kommenterar den riktade emissionen om 37 Mkr

BioStock publicerade den 2 november 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Förra veckan kom beskedet att bioteknikbolaget Follicum genomför en riktad nyemission på 36,6 Mkr till ett antal utvalda investerare. Kapitaltillskottet kommer att användas för att ta den pågående fas II-studien inom håravfall i hamn och till att finansiera diabetesprojektets […]