Follicum erhåller godkänt patent i USA för för stimulering av hårväxt med FOL-005

Follicum meddelade den 17 september 2019 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,517,932 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

Follicum erhåller Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling av diabetes

Follicum meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan om Eurostars-anslag godkänd för sitt projekt, utveckling av en first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår. Anslaget om knappt 0.7 MEUR med början 1 december 2019 tillför extra resurser till […]

Follicum inleder samarbete med Bioglan för produktion av FOL-005-kräm till kommande klinisk studie på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att man har tecknat samarbetsavtal med Bioglan AB för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av Follicums nya krämliknande formulering av FOL-005 för topikal behandling. Formuleringen kommer att användas i den kliniska fas II-studie mot håravfall som beräknas starta i början av 2020. Follicum meddelade i mitten av juni i år att bolaget haft […]

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 16/176,201 som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan två godkända produktpatent i USA (US 9,381,149 och US 10,137,169) […]

Flaggning i Follicum

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att Swedish Growth Fund AB (”Swedish Growth Fund”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat att avveckla sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens delägare. Swedish Growth Funds aktieinnehav i Follicum förändras således från cirka 14,9 procent till noll procent av kapital och röster […]

Follicum erhåller godkännande av patent i Korea

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det koreanska patentverket (”KIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Korea, med patentnummer 10-1992282, har Follicum skydd i Korea till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Korea […]

Follicums kapitalisering fulltecknad – tillförs cirka 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet […]

Follicum: Stärker ägarbasen med välrenommerade institutionella och strategiska investerare via kapitalisering om 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission […]

Follicum erhåller patentgodkännande i Europa – breddat skydd av FOL-005

Follicum har erhållit ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets breddade patentansökan för stimulering av hårtillväxt. Det officiella godkännandet följer det ”Intention to Grant” som kommunicerades den 21 november 2018. I och med EPO:s godkännande av patent nr EP 3087999 B1, finns nu ett brett skydd av Follicums peptider i Europa till och med […]

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 96 procent

Teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyttjades till 95,9 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med företrädesemissionen som Bolaget genomförde under sommaren 2018. Som meddelades genom pressmeddelande den 21 december 2018 avser Follicum att […]