Follicum meddelar idag att större aktieägare planerar att föreslå Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot i Follicum. Bolaget avser att kalla till extra bolagsstämma efter att den pågående kapitaliseringen är genomförd. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Carl-Johan Spak är Senior Vice President på Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på ledande befattningar inom Recipharm sedan 2009 med bl a ansvar för dess samlade utvecklingsverksamhet. Innan dess har Carl-Johan varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip AB. Han är för närvarande engagerad som styrelseledamot i ett antal olika life science-bolag både inom Sverige och internationellt. Carl-Johan har en grundutbildning som tandläkare och disputerade inom cariologi och farmakologi vid Karolinska Institutet 1984.

Carl-Johan Spak kommenterar
– Follicum är ett intressant bolag med stor potential att utveckla ny och bättre behandling inom hårtillväxt och diabeteskomplikationer. Follicum har en intressant teknologi och jag hoppas att kunna bidra med industriell kompetens inom läkemedelsutveckling och tillverkning, säger Carl-Johan Spak, Senior Vice President på Recipharm AB.

Styrelseordförande Gun-Britt Fransson kommenterar
– Vi är glada att kunna knyta ännu en kompetent styrelseledamot till Follicum. Carl-Johan bidrar med ny kompetens till styrelsen vilken är viktig för bolagets fortsatta verksamhet och dessutom kommer vi att stärka banden till Recipharm vilket kan ha stor betydelse för den fortsatta kommersialiseringen av projekten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande