Bokslutskommuniké för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31 är nu publicerad.