BioStock publicerade den 8 juni 2020 en intervju med Jan Alenfall

Jan Alenfall, VD Follicum
Jan Alenfall, VD Follicum

I mars tvingades Follicum pausa rekryteringen till sin fas II-studie med huvudkandidaten FOL-005 till följd av Covid-19-pandemin. I förra veckan kom dock det glädjande beskedet att patientrekryteringen nu återupptas, och att man dessutom har utökat med ett ytterligare studiecentra för att påskynda densamma. För BioStock berättar vd Jan Alenfall att studien beräknas kunna slutföras inom budget, att den väntas vara färdigrekryterad innan årsskiftet och att resultat bör kunna kommuniceras under våren 2021.

Videointervjun kan ses här

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – Vd, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kiniska prövningar visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.