Follicum AB:s årsredovisning för perioden 2016-01-01–2016-12-31 har nu publicerats på bolagets hemsida (follicum.se) samt på AktieTorget (aktietorget.se).

Öppna Årsredovisning 2016

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
Email: info@follicum.com