Follicums årsredovisning för år 2015 finns nu tillgänglig.

Årsredovisning 2015

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall,  VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
Epost: info@follicum.com