På Nyemissioner.se finns analyser av Follicum publicerade inför företrädesemissionen. Klicka här för att ta del av analyserna.