Idag, den 11 april 2016, publicerades en analys av Follicum AB, utförd av Aktiespararna, på http://www.aktiespararna.se/analysguiden. Analysen finns även tillgänglig här nedan och på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

>Analysguiden Follicum

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com